மோதி கேர்

மருத்துவசதி ஒவ்வொரு இந்தியரின் அடிப்படை உரிமை
மருத்துவசதி ஒவ்வொரு இந்தியரின் அடிப்படை உரிமை
ஹரியானாவில் புதிய காப்பீடு திட்டத்தின் மாதிரி திட்டத்தில் புஷ்பா உட்பட பலர் பதிவுசெய்திருந்தனர்.புஷ்பா, "எனது முதல் குழந்தை ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் பிறந்தது. எங்களுக்கு மருத்துவத்திற்கு மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் செலவானது. இந்தமுறை இந்த ......[Read More…]