யந்திரங்கள்

பெபனாக்கி தொடரும் மேரு யந்திரமும் :
பெபனாக்கி தொடரும் மேரு யந்திரமும் :
எந்திரன் படம் பார்த்தவர்கள் பலர் இதைப் பார்த்திருக்கலாம்! ரஜினிகாந்த் எந்திர மனிதனை உருவாக்கும் நிலையில் அதில் பதிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் குறித்து கணினித் திரையில் வேகமாக ஓடும் போது ஒரு நொடி 'பெபனாக்கி தொடர் ......[Read More…]