யஸ்வந்த் சிங்

யஸ்வந்த்சிங், அருன் சோரிகளின் விமர்சனம் சுயநலத்தின் வெளிப்பாடு
யஸ்வந்த்சிங், அருன் சோரிகளின் விமர்சனம் சுயநலத்தின் வெளிப்பாடு
   ஒருவர் என்னிடம் தொலைப்பேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசினார்! அவர் கட்சிக்காரர் இல்லை! நான் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கொண்டபோது அங்கு என்னிடமிருந்து என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை ஒருவர் பெற்று இவரிடம் கொடுத்துள்ளார்!         தனியாக இருப்பதாக ......[Read More…]