யாகூப் ஹபீபு தீன் துசி

ராமர் கோயில் கட்ட  முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுடன் கைகோக்க வேண்டும்
ராமர் கோயில் கட்ட முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுடன் கைகோக்க வேண்டும்
அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டுமானத்திற்காக முஸ்லிம்கள் இந்துக்களுடன் கைகோக்க வேண்டும். அயோத்தி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு  "வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்தது. அயோத்தியில் ராமர் கோயில்கட்ட இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் ஒன்றிணைய வேண்டும், இதனால் மதச் ......[Read More…]