யுதிஷ்டிரர்

எப்படி சகாதேவன் முக்காலத்தையும்  அறிந்தான்?
எப்படி சகாதேவன் முக்காலத்தையும் அறிந்தான்?
பாண்டவர்களில் ஒருவனான சகாதே வனுக்கு முக்காலமும் அறியும் ஆற்றல் எப்படிகிடைத்தது....? முக்காலமும் தெரிந்திருந்தால், ஏன் போரில் என்னநடக்கும் என்று உடன் பிறந்தவர்களிடம் ஏன் செல்லவில்லை ? பாண்டு உயிர்பிரியும் தருண*த்தில் மகன்கள் ஐவரையும் அனைவரையும் அருகே ......[Read More…]

வெள்ளளுர் யமதர்மராஜர் ஆலயம்
வெள்ளளுர் யமதர்மராஜர் ஆலயம்
யமதர்மராஜன் என்ற பெயரைக் கேட்டாலே பலரும் பயப்படுவர் . ஆனால் உண்மையில் யமதர்மராஜா ; மிகவும் நல்லவர் . தனக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமையை பிழை இன்றி செய்ய நினைப்பவர் . மேலும் தர்மத்தை நிலை ......[Read More…]