யுவான் சுவாங்

யுவான் சுவாங்கின்  இந்திய சாகசப்பயணம்
யுவான் சுவாங்கின் இந்திய சாகசப்பயணம்
இந்திய சரித்திரத்தின் கடந்தகால வாழ்வை, கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை எளிய மக்களின் வாழ்வை மிகநுட்பமாக எழுதியுள்ள குறிப்பிடத் தக்க பயணக் கட்டுரையாளர்களில் ஒருவர் யுவான் சுவாங். தனது வாழ்நாளில் 17 வருடங்கள் பயணத்தில் கழித்திருக்கிறார். ......[Read More…]