யூரியா உற்பத்தி தொழிற்ச்சாலை

ஈரானில் யூரியா உற்பத்தி தொழிற்ச் சாலை
ஈரானில் யூரியா உற்பத்தி தொழிற்ச் சாலை
ஈரானில் யூரியா உற்பத்தி தொழிற்ச் சாலை அமைக்க இந்தியா முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்காரி ......[Read More…]