யூரி

இந்திய ராணுவம் தனது தீரத்தை உலகத்திற்கு மீண்டும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளது
இந்திய ராணுவம் தனது தீரத்தை உலகத்திற்கு மீண்டும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளது
பாகிஸ்தானின் ஆக்கி ரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியிலுள்ள தீவிரவாத முகாம்கள்மீது இந்திய ராணுவத்தின் விமானப் படை நேற்று இரவு தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் தீவிரவாத முகாம்கள் பல அழிக்கப் பட்டன.   காஷ்மீர், ராஜஸ்தான் மாநில பாகிஸ்தான் எல்லையில் ......[Read More…]

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் புகுந்து அதிரடி தாக்குதல்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் புகுந்து அதிரடி தாக்குதல்
விமானப்படை மற்றும் ராணுவம் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் புகுந்து அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. யூரி தாக்குதலுக்கு பதில கொடுக்க காத்திரு்த இந்திய ராணுவம் செப்டம்பர் 28ம் தேதியை தேர்வு செய்து. புதன்கிழமை நள்ளிரவு பாகிஸ்தான் ......[Read More…]

பாகிஸ்தான் மாறாது, நாம் தான் நம் நிலையை மாற்ற வேண்டும்
பாகிஸ்தான் மாறாது, நாம் தான் நம் நிலையை மாற்ற வேண்டும்
ஜம்மு – காஷ்மீரில் யூரி இராணுவ முகாம் மீது பாகிஸ்தான் ஏவிய பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் உறங்கி கொண்டிருந்த 18 இராணுவ சகோதரர்களை இழந்துள்ளோம். 18 குடும்பங்கள் தங்கள் மகனை, சகோதரனை இழந்துள்ளது. 18 குடும்பங்களை ......[Read More…]