ரகசியஅறிக்கைகளை

அசான்ஜ் கைது செய்யப்பட்டால்  தேவையான உதவிகள் வழங்கபடும்;ஆஸ்திரேலியா
அசான்ஜ் கைது செய்யப்பட்டால் தேவையான உதவிகள் வழங்கபடும்;ஆஸ்திரேலியா
விக்கிலீக்ஸ் இணையதள தலைவர் மற்றும் நிறுவனர் அசான்ஜ் வெளிநாடுகளில்  கைது செய்யப்படலாம் என தெரியவருகிறது, இந்நிலையில் அவர்   கைது செய்யப்பட்டால்   தேவையான உதவிகள் அவருக்குதூதரகம் மூலம் வழங்க படும் என ......[Read More…]