ரணில் விக்ரமசிங்கே

பிரதமர் மோடி மற்றும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆலோசனை
பிரதமர் மோடி மற்றும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆலோசனை
இரு தரப்பு உறவு மற்றும் இலங்கையில், இந்தியா சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடி மற்றும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆலோசனை நடத்தினர். டில்லியில் உள்ள ஐதராபாத் இல்லத்தில் நடந்த ......[Read More…]