ரத்து செய்தது

மாலத் தீவுகள்   ஜிஎம்ஆர் நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை    ரத்து செய்தது
மாலத் தீவுகள் ஜிஎம்ஆர் நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது
இந்திய நிறுவனமான ஜிஎம்ஆர். இன்ப்ராஸ்டக்சர் நிறுவனத்திடமிருந்து மாலே ஏர்போர்ட்டை திரும்ப பெற்றது மாலத் தீவுகள்.மாலத்தீவு தலைநகர் மாலேவில் இருக்கும் இப்ராகிம் நசிர் சர்வதேச ...[Read More…]

December,8,12,