ரத்தோர்

ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா (சாய்) என பெயர்மாற்றம்
ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா (சாய்) என பெயர்மாற்றம்
ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா (சாய்) என்ற பெயர்மாற்றம் செய்யப்படும் என விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ரத்தோர் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது. ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆப் இந்தியா (சாய்) என்ற பெயர் மாற்றப்படஉள்ளது. விளையாட்டு ......[Read More…]

November,24,17,