ரன் பார் ரியோ

நமது வீரர்கள் பதக்கப்பட்டியலில் மட்டும் அல்ல, தங்கள் நடத்தையாலும் இதயங்களை வெல்வார்கள்
நமது வீரர்கள் பதக்கப்பட்டியலில் மட்டும் அல்ல, தங்கள் நடத்தையாலும் இதயங்களை வெல்வார்கள்
பிரேசில் ஒலிம்பிக்போட்டி 66 வீரர்கள், 53 வீராங்கனைகள் ஆக மொத்தம் 119 இந்தியர்கள் பங்கேற்கிறார்கள். 65 பிரிவுகளில் இந்தியா கலந்துகொள்கிறது. ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கும் இந்தியவீரர், வீராங்கனைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக மராத்தான் ஓட்டம் டெல்லியில் நடந்தது.‘ரன் பார் ......[Read More…]