ரமன் சிங்

ரேஷன் விநியோகத்தில் புதுமை  கலக்கும் ரமன் சிங்
ரேஷன் விநியோகத்தில் புதுமை கலக்கும் ரமன் சிங்
திரு.ஜகத் சட்டீஸ்கர்_தலைநகர், ராய்பூரில் ரிக்க்ஷா இழுப்பவர். குடும்ப தலைவர். ஒரு நல்ல நாளில், அவர் ரூ.200 வரை சம்பாதிக்க முடியும்; மோசமான நாட்களில், அவர் ரூ.100 க்கே_போராட வேண்டும். இந்த பணம் அவருடைய ......[Read More…]

February,5,13,