ரமேஷ் சந்த் மீனா

ஆளுனரின் புதியசெயலாளராக ராஜகோபால் ஐ.ஏ.எஸ் நியமனம்
ஆளுனரின் புதியசெயலாளராக ராஜகோபால் ஐ.ஏ.எஸ் நியமனம்
தமிழ்நாடு ஆளுனரின் புதியசெயலாளராக ராஜகோபால் ஐ.ஏ.எஸ். நியமிக்கப் பட்டிருக்கிறார். தமிழகத்தை சேர்ந்த, தமிழ்தெரிந்த அதிகாரி இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாடு ஆளுனரின் செயலாளராக ரமேஷ் சந்த் மீனா, கடந்த 2013-ம் ஆண்டு மார்ச் 8-ம் தேதி ......[Read More…]