ரயில் கட்டண உயர்வு

ரயில் கட்டண உயர்வு சரியான முடிவே
ரயில் கட்டண உயர்வு சரியான முடிவே
ரயில் கட்டண உயர்வு சரியான முடிவே என்று நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார். "சரக்கு கட்டண வருவாயினால் பயணிகள் ரயில்கட்டணம் உயர்த்தப்படாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்று சரக்குக் கட்டணமும் நெருக்கடிக்கு வந்துள்ளது ......[Read More…]