ரவிசங்கர்

அயோத்தி மத்தியஸ்தர் குழுவில் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர் பல நாள் ஆசை..
அயோத்தி மத்தியஸ்தர் குழுவில் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர் பல நாள் ஆசை..
வாழும் கலை அமைப்பின் தலைவரான ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஆசைப்பட்டபடியே தற்போது அயோத்திவழக்கில் மத்தியஸம் பேச குழு அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்தகுழுவில் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கரும் ஒரு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அயோத்தி பிரச்சனை தீரவில்லை என்றால், ......[Read More…]

March,8,19,