ரவி ரண்டால் மாதாஜி

ரவி ரண்டால் மாதாஜி
ரவி ரண்டால் மாதாஜி
ரவி ரண்டால் மாதாஜி என்ற ஆலயம் குஜராத் மானிலத்தில் மிகவும் பிரபலமானது. ராஜ்கோட் நகரில் இருந்து 90கல் தொலைவில் தவ்தா என்ற இடத்தில் உள்ளது அந்த ஆலயம். அந்த ஆலயம் உள்ள கிராமத்தின் வழியே ......[Read More…]