ரவீந்திர நாராயண ரவி

சிறந்த ராஜதந்திரி தமிழக ஆளுநர்
சிறந்த ராஜதந்திரி தமிழக ஆளுநர்
தமிழகத்திற்கு புதிய ஆளுனர்- தமிழகத்தின் புதிய கவர்னராக இதுவரை நாகலாந்து மாநில கவர்னராக இரு ந்த ரவீந்திர நாராயண ரவி என்கிற ஆர் என் ரவி நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். வாழ்த்துகள்.. முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி முன்னாள் இன்டலிஜென்ஸ்பீரோ ஆபிசர்.முன்னா ......[Read More…]