ராகவேந்திரர் வரலாறு

மஹா குரு ஸ்ரீ ராகவேந்திரர்
மஹா குரு ஸ்ரீ ராகவேந்திரர்
விஷ்ணுவே உயர்ந்த கடவுள் என்னும் வைஷ்ணவக் கருத்தைப் பறைசாற்றி, மத்வாச்சார்யாரின் கொள்கையான த்வைத தத்துவத்தைப் பின்பற்றி நிலை நாட்டிய பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு மஹா குரு ஸ்ரீ ராகவேந்திரர். [1595-1671]1671-ல் இன்று மந்திராலயம் ......[Read More…]