ராஜபக்க்ஷே

இவர் என்ன லூசா ?
இவர் என்ன லூசா ?
இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் ராஜபக்க்ஷே தோல்வியடைந்தபோது அதை, இவருக்கு கிடைத்த வெற்றிபோல் துள்ளிக்குதித்து கொண்டாடினார் .... ...[Read More…]

February,14,15, ,