ராஜீவ் வர்தன் சிங் ரத்தோர்

எவ்வித ஆதரவும் இல்லாமல் போட்டியில் பங்கேற்று, வெற்றிபெறுவதுதான் உண்மையான வெற்றி
எவ்வித ஆதரவும் இல்லாமல் போட்டியில் பங்கேற்று, வெற்றிபெறுவதுதான் உண்மையான வெற்றி
நான் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்து விளையாட்டில் பங்கேற்றவன். நான் ஒலிம்பிக்போட்டியில் பங்கேற்றபோது, எவ்வித ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை என கோவையில் நடைபெற்ற ஈஷா கிராமோத்சவம் நிகழ்ச்சியில், மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் வர்தன் ......[Read More…]