ராஜேந்திர சுக்லா

உலகின் முதல் வெள்ளைப்புலிகள் சரணாலயத்தை முதல்வர் சிவராஜசிங் செளஹான் திறந்துவைத்தார்
உலகின் முதல் வெள்ளைப்புலிகள் சரணாலயத்தை முதல்வர் சிவராஜசிங் செளஹான் திறந்துவைத்தார்
மத்தியப்பிரதேச மாநிலம், சாத்னா மாவட்டத்தில் உள்ள முகுந்த் பூரில், உலகின் முதல் வெள்ளைப்புலிகள் சரணாலயத்தை பொது மக்கள் பார்வையிடுவதற்காக, முதல்வர் சிவராஜசிங் செளஹான் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்துவைத்தார். சுமார் 50 கோடி பொருள்செலவிலும், 25 ஏக்கர் நிலப்பரப்பிலும் ......[Read More…]