ராஜேஷ் கன்னா

ராஜேஷ் கன்னாவின்  கடைசி ஆசைப்படியே இறுதி ஊர்வலம் நடந்தது
ராஜேஷ் கன்னாவின் கடைசி ஆசைப்படியே இறுதி ஊர்வலம் நடந்தது
தனக்கு கடைசிகாலம் நெருங்கிவிட்டதை முன்னரே தெரிந்துகொண்ட ராஜேஷ் கன்னாவின் கடைசி ஆசைப்படி இறுதி ஊர்வலம் மிக பிரமாண்டமாக நடத்தப் பட்டது. ...[Read More…]