ராஜ்ய வர்தன் ரதோர்

தீவிரவாதம் பற்றிய செய்திகளை ஊடகங்கள் பொறுப்புடன் வெளியிடவேண்டும்
தீவிரவாதம் பற்றிய செய்திகளை ஊடகங்கள் பொறுப்புடன் வெளியிடவேண்டும்
தீவிரவாதம் பற்றிய செய்திகளை ஊடகங்கள் பொறுப்புடன் வெளியிடவேண்டும் என்றும் மக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற பீதியை ஏற்படுத்துவதை தவிர்க்கவேண்டும் என்றும் மத்திய மந்திரி ராஜ்ய வர்தன் ரதோர்  கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.   ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட ......[Read More…]