ராணுவத்தினரால்

வேகமாக புதுப்பிக்க படும் முல்லை தீவு மருத்துவமனை
வேகமாக புதுப்பிக்க படும் முல்லை தீவு மருத்துவமனை
இந்திய நடாளுமன்ற குழுவினர் முல்லை தீவுக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்க படுவதால் முல்லைத்தீவு மாஞ் சோலை பொதுமருத்துவமனை ராணுவத்தினரால் வேகமாக புதுப்பிக்க பட்டு வருகிறது . மருத்துவமனைக்கு ......[Read More…]