ராணுவ ஆயுதங்கள்

எஸ் 400 ரக ஏவுகணைகள் வாங்குவது குறித்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டது.
எஸ் 400 ரக ஏவுகணைகள் வாங்குவது குறித்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டது.
ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ் 400 ரக ஏவுகணைகள் வாங்குவது குறித்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்திட்டது. ரஷ்யா விடமிருந்து, எஸ் -400 ரக ஏவுகணைகள் உள்ளிட்ட, பல்வேறு ராணுவ ஆயுதங்கள், தளவாடங்கள் வாங்குவதற்கு, மத்தியஅரசு திட்டமிட்டது. இந்தியா, ரஷ்யா ......[Read More…]