ராணுவ தளபதி

ஊழல் எதிர்ப்பு குழுவில்  இணைவது குறித்து இன்னும் இறுதிமுடிவு எடுக்கவில்லை
ஊழல் எதிர்ப்பு குழுவில் இணைவது குறித்து இன்னும் இறுதிமுடிவு எடுக்கவில்லை
ஊழல் எதிர்ப்பு குழுவில் இணைந்து போராடுவது தொடரர்பாக இன்னும் இறுதிமுடிவு எடுக்கபடவில்லை என முன்னாள் ராணுவ தளபதி விகே. சிங் தெரிவித்துள்ளார் .விகே. சிங் ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தில்சேர்ந்து மத்திய அரசுக்கு ......[Read More…]