ராணுவ தளவாடம்

ராணுவத் தளவாட ஏற்றுமதிக்கு வழிவகை காணப்படும்
ராணுவத் தளவாட ஏற்றுமதிக்கு வழிவகை காணப்படும்
ராணுவ தளவாடங்களுக்கு வெளிநாடுகளைச் சார்ந்திருக்காமல், அவற்றை உள்நாட்டில் உற்பத்திசெய்வதற்கு ஊக்கமளிக்கப்படும் என்று பிரதமர் உறுதியளித்துள்ளார். ...[Read More…]