ராணுவ தளவாட கண்காட்சி

ராணுவ தளவாடங்களை உற்பத்திசெய்வது  நமது பெருமை
ராணுவ தளவாடங்களை உற்பத்திசெய்வது நமது பெருமை
விழாவில் "காலை வணக்கம்" என தமிழில்கூறி பேச்சை தொடங்கினார். வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊரில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி நடக்கிறது. தளவாடங்களின் தேவை மற்றும் முக்கியதுவம் பற்றி ராணுவம் நன்கு அறிந்திருக்கிறது .உலகிற்கு அஹிம்சையை போதித்தநாடு ......[Read More…]