ராதாகிருஷ்ண மாத்துர்

நரேந்திர மோடியின் வெளி நாட்டுப் பயணங்களால் ஏற்பட்டுள்ள நன்மைகளை கணக்கிட முடியாது
நரேந்திர மோடியின் வெளி நாட்டுப் பயணங்களால் ஏற்பட்டுள்ள நன்மைகளை கணக்கிட முடியாது
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வெளி நாட்டுப் பயணங்களால் ஏற்பட்டுள்ள நன்மைகளை கணக்கிட முடியாது என்று மத்தியதகவல் ஆணையத்திடம் (சிஐசி), பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.  பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணம் குறித்த விவரங்களை அளிக்குமாறு கீர்த்திவாஸ் மண்டல் என்பவர் ......[Read More…]