ராபர்ட்ஜான் பிளாக்மேன்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒருங் கிணைந்த பகுதி தான்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒருங் கிணைந்த பகுதி தான்
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரும் இந்தியாவின் ஒருங் கிணைந்த பகுதி தான் என பிரிட்டன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட்ஜான் பிளாக்மேன் தெரிவித்தார்.  சட்ட விரோதமாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள காஷ்மீர்பகுதியை இந்தியாவிடமே திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் ......[Read More…]