ராமச்சந்திரன்

41 தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு தடை
41 தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு தடை
வெளிநாட்டில் இருந்து நிதி உதவி பெறுவதற்கு 41 தன்னார்வ தொண்டு -நிறுவனங்களுக்கு மத்தியஅரசு தடைவிதித்துள்ளது.முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் காரணமாக வெளிநாட்டு பங்களிப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க பட்டதாக மத்திய அரசு ......[Read More…]