ராமன்சிங்

நக்சலைட்டுகளுடன் சமரச பேச்சு என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை
நக்சலைட்டுகளுடன் சமரச பேச்சு என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை
இனி நக்சலைட்டுகளுடன் சமரச பேச்சு என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை என்று சட்டீஸ்கர் முதல்வர் ராமன்சிங் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]

June,5,13,