ராமர் சேது

ராமர்சேது பாலத்திற்கு சேதம் ஏற்பட்டால்  பா.ஜ.க  பொறுத்துக் கொள்ளாது
ராமர்சேது பாலத்திற்கு சேதம் ஏற்பட்டால் பா.ஜ.க பொறுத்துக் கொள்ளாது
சேதுசமுத்திர திட்டத்தை நிறை வேற்றும் போது, ராமர்சேது பாலத்திற்கு எந்த வித சேதமும் ஏற்படாமல் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்படி சேதம் ஏற்பட்டால், அதை பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம்,'' என்று ......[Read More…]