ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக்

மத்தியப் பிரதேசத்தில்  வரும் 25-ம் தேதி, ‘மாமா உணவகம்’
மத்தியப் பிரதேசத்தில் வரும் 25-ம் தேதி, ‘மாமா உணவகம்’
 மத்தியப் பிரதேசத்தில்  வரும் 25-ம் தேதி, ‘மாமா உணவகம்’ என்ற பெயரில் மலிவு விலை உணவகத்தை  முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தொடங்கிவைக்க உள்ளார்.  ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக் (ஆர்எஸ்எஸ்) நிறுவனர்களில் ஒருவரான தீன்தயாள் ......[Read More…]