லட்சரூபாயினை

13.05 லட்சரூபாயினை திருடிய தபால்காரர் மியான்மரில் வைத்து கைது
13.05 லட்சரூபாயினை திருடிய தபால்காரர் மியான்மரில் வைத்து கைது
மி‌சோரம் மாநிலத்தில் ஊழியர்களுக்கு தர வேண்டிய சம்பளம் 13.05 லட்சரூபாயினை திருடிய தபால்காரர் மியான்மரில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் .மிசோரம் மாநிலம்த்தின் புறநகர் பகுதிகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வே‌லை உறுதியளிப்பு திட்டம் ......[Read More…]