லிங்கத்தை

அமர்நாத் புனிதப்பயணம் துவங்கியது
அமர்நாத் புனிதப்பயணம் துவங்கியது
இமயமலையில் இருக்கும் அமர்நாத் குகைக் கோயிலின் பனி லிங்கத்தை தரிசிப்பதற்கான பக்தர்களின் புனிதப்பயணம் இன்று துவங்கியது .ஜம்முவில் இருக்கும் பகவதி நகரிலிருந்து 2096 பக்தர்கள் ...[Read More…]