வணிக

அமெரிக்காவே   சில்லரை வணிக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள நிலையில்  நமக்கு எதற்கு அன்னிய முதலீடு?.
அமெரிக்காவே சில்லரை வணிக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள நிலையில் நமக்கு எதற்கு அன்னிய முதலீடு?.
பெரிய நிறுவனங்கள் கையில் சில்லரை வர்த்தகத் துறை ஒப்படைக்க படுவதால் வளர்ச்சி எதுவும்ஏற்படாது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுஷ்மா சுவராஜ் கூறியுள்ளார். ...[Read More…]