வல்லரசாகும்

மீண்டும் வல்லரசாகும் நமது பாரதம்!!!!
மீண்டும் வல்லரசாகும் நமது பாரதம்!!!!
என்னது மீண்டும் வல்லரசாகும் நமது பாரதமா ? அப்ப நமது பாரதம் ஏற்க்கனவே வல்லரசாக இருந்ததா? நம்ப முடிய வில்லையே என நினைக்கிறீர்களா? ஆம்! இன்றைய அமெரிக்கா வெறும் 200 ஆண்டுகளாகத் தான் வல்லரசாக ......[Read More…]