வாங்கப்பட்டது

டி-சர்ட்கள் மட்டும் ரூ.11 கோடி ?
டி-சர்ட்கள் மட்டும் ரூ.11 கோடி ?
திருப்பூரில் இருக்கும் ஒரே நிறுவனத்திலிருந்து ரூ.11 கோடி மதிப்பு மிக்க திமுகவின் சின்னம் வரையப்பட்ட டி-சர்ட்கள் வாங்கப்பட்டது தேர்தல் ஆணையத்துக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது .தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்காளர்களை கவரும் வண்ணம் டி-சர்ட்கள், ......[Read More…]