வானொலி

நாடு முழுவதும் சமுதாய வானொலி
நாடு முழுவதும் சமுதாய வானொலி
சமுதாய வானொலியை தொடங்க உரிமம்பெறுவதற்கு, இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முறையை செயல் படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்கபட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]

March,17,15,
வானொலி மூலமாக மக்களின் கருத்துக் களையும், குறைகளையும் கேட்டறிய திட்டம்
வானொலி மூலமாக மக்களின் கருத்துக் களையும், குறைகளையும் கேட்டறிய திட்டம்
இந்திய பிரதமர் வானொலி மூலமாக மக்களின் கருத்துக் களையும், குறைகளையும் கேட்டறிய திட்டமிட்டு ள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ...[Read More…]