விஜய் மல்லயா

மூட்டை முடிச்சுகள் எதற்கு
மூட்டை முடிச்சுகள் எதற்கு
கூட்டத்தில் கலந்துக்கொள்ள செல்பவர் எதற்காக 300 பைகளை கொண்டுசென்றார் என்று அமலாக்கத்துறை வழக்கறிஞர் டி.என்.சிங் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். கடந்த 2016ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேறிய விஜய் மல்லயா பல்லேறு வங்கிகளிடமிருந்து 9 ......[Read More…]

December,13,18,