விந்துவை அதிகரிக்க

முருங்கைப் பட்டை |  முருங்கை பட்டை மருத்துவ குணம்
முருங்கைப் பட்டை | முருங்கை பட்டை மருத்துவ குணம்
முருங்கை பட்டையை நன்றாக சிதைத்து அதனுடன் சிறிது உப்பு சேர்த்து வீக்கங்களின் மீது-வைத்து கட்டினால் வீக்கம் குறையும். முருங்கைப் பிசின் விந்துவை அதிகரிக்கும் . சிறுநீரை தெளிய வைக்கும் ...[Read More…]