வீரசாவர்க்கர்

லண்டன் சதி வழக்கு – 2
லண்டன் சதி வழக்கு – 2
கணேஷ் சாவர்க்கருக்கு தண்டனை அளித்து அந்தமான் சிறைக்கு அனுப்பிய செய்தியை லண்டனில் இருந்த அவர் தம்பி விநாயக தாமோதர சாவர்க்கருக்கு (வீர சாவர்க்கர்) தந்தி மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டது. லண்டன் இந்தியா ஹவுசில் தங்கியிருந்த இந்திய தேசபக்தர்கள், ......[Read More…]

சாவர்க்கர் என்ற “காவி”ய நாயகன். குழந்தைப் பருவம்(1).
சாவர்க்கர் என்ற “காவி”ய நாயகன். குழந்தைப் பருவம்(1).
28-5-1883, இந்நாள் சரித்திரப் பக்கங்களில் வைரங்களினால் பதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பொன்னான திருநாள். அப்படி என்ன சிறப்பு இத்தினத்திற்கு? 28-5-1883 அன்று தான், சுதேசிய சிங்கம் ஒன்று, விதேசிய   ஆங்கிலேய குள்ள நரிகளை ஓட, ஓட ......[Read More…]