வீர சவர்க்கார்

சாவர்க்கர் என்ற “காவி”ய நாயகன். குழந்தைப் பருவம்(1).
சாவர்க்கர் என்ற “காவி”ய நாயகன். குழந்தைப் பருவம்(1).
28-5-1883, இந்நாள் சரித்திரப் பக்கங்களில் வைரங்களினால் பதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பொன்னான திருநாள். அப்படி என்ன சிறப்பு இத்தினத்திற்கு? 28-5-1883 அன்று தான், சுதேசிய சிங்கம் ஒன்று, விதேசிய   ஆங்கிலேய குள்ள நரிகளை ஓட, ஓட ......[Read More…]