வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடை

அதிகரித்துவரும் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வெங்காய இறக்குமதி
அதிகரித்துவரும் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வெங்காய இறக்குமதி
சந்தைகளில் வெங்காயவிலை உயர்ந்து வருவது குறித்து பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, அதிகரித்துவரும் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வெங்காய இறக்குமதிக்கான கட்டுப்பாடுகளைத்தளர்த்த அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. 2021 ஜனவரி 31 வரை வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் வெங்காயத்திற்கு, ......[Read More…]

வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும்
வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும்
வெங்காய விலையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாகவும், மற்றும் உள் நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கிலும், வெங்காய இறக்குமதிக்கு முன்னதாக வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு தடைவிதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மத்திய வர்த்தகத் துறை அமைச்சகத்தின் ......[Read More…]