வெள்ளை அறிக்கை

கருப்புப் பணம் பற்றிய  வெள்ளை அறிக்கை, ஒரு பைசா கூட மீட்டபாடில்லை
கருப்புப் பணம் பற்றிய வெள்ளை அறிக்கை, ஒரு பைசா கூட மீட்டபாடில்லை
சென்ற 2012 மே மாதம், அன்றைய மத்திய நிதி அமைச்சராயிருந்த திரு பிரணப் முகர்ஜீ , இந்திய பாராளுமன்றத்தில் , கருப்புப் பணம் பற்றிய ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை அளித்தார்., , நாட்டில் ......[Read More…]