ஷாநாவாஸ்

ஷாநாவாஸ்சை பிடிக்க ரெட்கார்னர் நோட்டீஸ்
ஷாநாவாஸ்சை பிடிக்க ரெட்கார்னர் நோட்டீஸ்
  வாரணாசியில் நடந்த குண்டு -வெடிப்புக்கு ஷாநாவாஸ் என்பவர் முக்கிய குட்ரவளியாக கருதப்படுகிறார். இவர் இந்திய முகாஜீதின் அமைப்பை சேர்ந்தவர்   ஷாநாவாஸ்சை பிடித்து தர ரெட்கார்னர் ......[Read More…]