ஸ்ரீதோஷம்

அறிவோம் ஸ்ரீதோஷம்
அறிவோம் ஸ்ரீதோஷம்
ஒரு நாட்டின் தேசபக்தியை அழிப்பது எப்படி? என்று நமது இந்து மன்னர் ஒருவர்,ஆங்கிலேயத் தளபதியிடம் கேட்டார்."அந்த நாட்டு இளைஞர்கள் அவர்களுடைய மொழி இலக்கியங்களைப் படிக்காமல் பார்த்துக்கொள்; அதுபோதும்" என்றான் அந்த ஆங்கிலேயத் ......[Read More…]